İLETİŞİM-ULAŞIM

Adres    : Esenkent mah.

                Kanipaşa cad., no:76 

                MALTEPE-İSTANBUL

 

Tel          : 0216-5890577
E-posta:: maltepe17asm@gmail.com

 

 

                                                             216-5890577

 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon